Velkommen

 

APATH.DK

PERSONLIG COACH & MENTOR

Velkommen!

DIN Baggrund


Du har et behov for en afklaring, det kan være arbejde, ide, venskab, parforhold o.a. du kan have et problem, du ønsker at tale med en anden uvildig om. Du har måske brug for at finde frem til din kerne, til dit reelle talent. Du kan have behov for en strategi for din karriere. Muligheder har sin begrænsning i din fantasi, - og løsninger er altid tilgængelige, hvis du ønsker dem. Det er derfor du kan opnå gode resultater med personlig og spirituel coaching.

 

Tilgangen

Med baggrund i at vi alle er forskellige, bruger jeg også forskellige tilgange og indfaldsvinkler til en given situation. Det kan være et behov for at forstå en følelse. Det kan være din egen, det kkan være en andens. Du kan have et behov for en stærkere kontakt med dig selv. måske kører du i ring og har brug fir ideer til, hvordan du bryder ud af ringen. Den personlige spirituelle coaching, vil langsomt, men sikkert bevæge sig frem mod et større kendskab til dig selv.

 

Min coaching

Bygger på mage års erfaringer. Jeg er direkte og jeg er ærlig og får jeg muligheden går jeg direkte til det jeg ser der kan bringe dig videre. Udgangspunktet er, at dine hensigter er reelle. Problemet er ofte forbundet med uklarhed omkring egen formåen eller forståelsen af måden du fungerer på. Det kan også relatere til at andre lægger pres på dig, et pres su ikke umiddelbart kan forholde dig til. Mulighederne er også her – mange.

 

Og hvad så?

Du kan kontakte mig for en uforpligtende kort (20 minutter) samtale over telefonen, og her få en fornemmelse af om jeg kan være den støtte eller hjælp du har brug for. Du har herefter mulighed for at bestille en tid, som kan være online, eller hvor jeg bor i Kolind 55 min. Med letbanen fra Aarhus, eller du kan konsultere mig i Valby.